+84-4-37450188

Sự kiện

03/2017 14

Thông báo về Sinh hoạt khoa học chủ đề "Hiện tượng trao đổi gen kháng kháng sinh trong nguồn nước và các vấn...

08:30AM - 11:00AM Phòng 106 Khoa Y Dược, nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Phòng Quản lý Khoa học - Hợp tác Phát triển, Khoa Y dược-ĐHQGHN thông báo về việc tổ chức Sinh hoạt khoa học chủ đề: "Hiện tượng trao đổi gen kháng kháng sinh trong nguồn nước và ung thư nói chung bao gồm cả ngân hàng sinh học" do Giáo sư Michaela Goodson, trưởng phòng Nghiên cứu khoa học, Đại học Newscastle, Malaysia trình bày.