+84-4-37450188

Thông báo về Hội thảo Hệ thống kiểm định&đảm bảo chất lượng Đại học Hàn Quốc

10:00PM - 11:30PM Phòng 201 Khoa Y Dược, nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính gửi các thầy, cô, giảng viên, cán bộ nghiên cứu Khoa Y Dược, ĐHQGHN

Phòng Quản lý Khoa học - Hợp tác Phát triển, Khoa Y dược-ĐHQGHN thông báo về việc tổ chức hội thảo chủ đề
 "Hệ thống kiểm định và đảm bảo chất lượng Đại học Hàn Quốc" 
do Giáo sư Seung Chul Pack trình bày. Thông tin cụ thể như sau:

 

Thời gian: 10:00, Thứ ba ngày 14 tháng 02 năm 2017

 

- Địa điểm: Phòng 201 Khoa Y Dược, nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Phòng QLKH&HTPT trân trọng thông báo và kính mong các thầy, cô, cán bộ quan tâm tới dự.
Trân trọng cảm ơn!

--------------------------
Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác phát triển
Điện thoại   : 04.3745.0188 (máy lẻ 302)
Email          : khcn.smp@gmail.com
Địa chỉ        : P302, nhà Y1, Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội,
                     144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội