+84-4-37450188

Thông báo về Sinh hoạt khoa học chủ đề "Hiện tượng trao đổi gen kháng kháng sinh trong nguồn nước và các vấn đề liên quan đến ung thư"

08:30AM - 11:00AM Phòng 106 Khoa Y Dược, nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính gửi các thầy, cô, giảng viên, cán bộ nghiên cứu Khoa Y Dược, ĐHQGHN

Phòng Quản lý Khoa học - Hợp tác Phát triển, Khoa Y dược-ĐHQGHN thông báo về việc tổ chức Sinh hoạt khoa học chủ đề: 
"Hiện tượng trao đổi gen kháng kháng sinh trong nguồn nước và các vấn đề liên quan đến ung thư"
do Giáo sư Michaela Goodsontrưởng phòng Nghiên cứu khoa học, Đại học Newscastle, Malaysia trình bày. 
Thông tin cụ thể như sau:

 

Thời gian: 09:30, Thứ ba ngày 14 tháng 03 năm 2017

 

- Địa điểm: Phòng 106 Khoa Y Dược, nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Phòng QLKH&HTPT trân trọng thông báo và kính mong các thầy, cô, cán bộ quan tâm tới dự.
Trân trọng cảm ơn!