+84-4-37450188

Lễ Nhập môn thể hiện tính truyền thống và ý nghĩa tôn sư trọng đạo

08:00PM 16/09/2017 - 08:00PM 17/09/2017 Ba vì

A. Lễ Khai giảng
 
B. Chương trình đi K9
 
C. Chương trình Sinh viên chinh phục Ba Vì nhập môn Khoa Y Dược