+84-4-37450188

Hợp tác giữa ĐHQGHN và Bệnh viện E Trung ương

08:00AM - 11:30PM Hội trường Bệnh viện E Trung Ương

Lễ Ký Hợp tác giữa ĐHQGHN và Bệnh viện E Trung Ương

- Địa điểm: tại hội trường Bệnh viện E Trung Ương

- Thành phần: 

Về phía ĐHQGHN: Giám đốc, Phó Giám đốc và Trưởng các Ban chức năng tham dự.

Về phía Khoa Y Dược: Ban Chủ nhiệm Khoa và toàn thể các đồng chí cán bộ + SV lớp Y1 và Y6

Về phía BV E Trung Ương: Ban Giám đốc, Lãnh đạo Khoa/phòng...

- Nội dung: Ký Hợp tác giữa ĐHQGHN và Bệnh viện E TƯ (Hợp tác toàn diện, theo tinh thần Nghị định mới về hợp tác trường - viện,  Hợp tác có ý nghĩa lớn đối với hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa).