+84-4-37450188

Lễ công bố và trao quyết định PCN&GV thỉnh giảng bộ môn Nhi

02:15PM - 05:00PM P201 Nhà Y1, Khoa Y Dược ĐHQGHN

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH PCN & GV THỈNH GIẢNG BỘ MÔN NHI

1. Thời gian: 14h15, thứ Hai, 07/5/2018
2. Địa điểm: P201 Nhà Y1, Khoa Y Dược ĐHQGHN
3. Thành phần tham dự : Đại biểu Đại học quốc gia Hà Nội, Cán bộ bệnh viên Nhi và Cán bộ khoa Y Dược