+84-4-37450188

Đoàn đánh giá ngoài đến kiểm định chất lượng chương trình chuẩn ngành dược học

08:00AM 15/07/2019 - 05:00PM 17/07/2019 Nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Lịch làm việc cụ thể của đoàn đánh giá ngoài tại Khoa Y Dược, ĐHQGHN

 

Thời gian

 

Nội dung

Địa điểm

Thứ hai, ngày 15/7/2019

07:30 – 10:00

Nghiên cứu hồ sơ, minh chứng

Phòng 202A

10:15 – 10:45

Lễ khai mạc

Phòng 201A

10:45 – 11:45

Phỏng vấn nhóm chuyên trách viết báo cáo TĐG

Phòng 202B

11:45 – 13:00

Nghỉ trưa

 

13:00 – 14:00

Phỏng vấn lãnh đạo Khoa, Hội đồng KH&ĐT và Hội đồng TĐG (Lãnh đạo Khoa giới thiệu về CTĐT được đánh giá – 10 phút)

Phòng 201A

14:15 – 15:15

Phỏng vấn GV

(1 phòng/10 người)

Nhóm 1

(Phòng 202B)

Nhóm 2

(Phòng 201A)

15:30 – 17:00

Khảo sát CSVC

 

17:00 – 17:30

-         Đoàn làm việc nội bộ

-         Tiếp cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học tự do đến gặp đoàn (nếu có).

 

Thứ ba, ngày 16/7/2019

8:00 – 9:00

Phỏng vấn SV

(1 phòng/15 SV)

Nhóm 1

(Phòng 202B)

Nhóm 2

(Phòng 201A)

9:15 – 10:15

Phỏng vấn đội ngũ hỗ trợ

 

10:30– 11:30

Phỏng vấn nhà tuyển dụng

(1 phòng/10 người)

Nhóm 1

(Phòng 202B)

Nhóm 2

(Phòng 201A)

11:30 – 13:00

Nghỉ trưa

 

13:00 – 14:00

Phỏng vấn cựu SV

(1 phòng/15 người)

Nhóm 1

(Phòng 202B)

Nhóm 2

(Phòng 201A)

14:00 – 17:00

Nghiên cứu hồ sơ minh chứng

Phòng 202A

17:00 – 17:30

-         Đoàn làm việc nội bộ

-         Tiếp cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học tự do đến gặp đoàn (nếu có).

Phòng 202A

Thứ tư, ngày 17/7/2019

08:00 – 11:30

Đoàn làm việc nội bộ

Phòng 202A

11:30 – 13:00

Nghỉ trưa

Phòng 202A

13:00 – 16:00

Đoàn làm việc nội bộ

Phòng 202A

15:00 – 16:00

Lễ Bế mạc 

 

Phòng 201A