+84-4-37450188

Thông báo nộp Học Phí học kỳ 2 năm học 2016-2017.

Ngày: 14/03/2017 04:37

Thông báo nộp Học Phí học kỳ 2 năm học 2016-2017
 
Các em thông báo đến toàn thể các bạn SV trong tập thể lớp được biết và đóng Học phí đúng thời gian quy định. 
Thời gian nộp học phí: từ 30/03/2017 đến hết ngày 22/04/2017 (tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6).
Địa điểm: Tại P.304, P.KHTC , Khoa Y Dược  
Trân trọng thông báo !