+84-4-37450188

Chương trình trao đổi sinh viên tại các trường thành viên của UMAP

Ngày: 08/07/2017 04:05

UMAP là một Hiệp hội các trường đại học khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (University Mobility in Asia and the Pacific) được thành lập năm 1993. Hiệp hội là một tổ chức tình nguyện các nhà giáo dục đại học của các nước trong khu vực.

Với mục tiêu tăng cường giao lưu quốc tế và hiểu biết lẫn nhau thông qua trao đổi sinh viên – giảng viên giữa các tổ chức giáo dục, chương trình trao đổi sinh viên UMAP Exchange là cơ hội để sinh viên và học viên cao học tham gia học tập tại trường đại học thành viên của tổ chức.

Các nước là thành viên của UMAP bao gồm: Australia, Canada, India, Indonesia, Japan, Republic of Korea, Malaysia, Mongolia, Myanmar, New Zealand, Philippines, Russia, Samoa, Singapore, Taiwan, Thailand, , Trung Quốc, Hoa Kỳ, Vietnam, v.v.

Thực hiện theo công văn số 2112/ĐHQGHN - ĐT ngày 30/6/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc chương trình trao đổi sinh viên tại các trường thành viên của UMAP 

Mục đích: tham gia chương trình sinh viên có cơ hội học tập, trao đổi trong môi trường quốc tế tại các trường đại học thành viên của UMAP ở Nhật Bản, Mexico, Philippine, Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc
 
Thời gian trao đổi: Tùy thuộc vào từng chương trình học của các trường đại học thành viên. Thông tin chi tiết về chương trình học, thời gian học, tín chỉ và các khoản liên quan xem tại
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Các thông tin liên quan xem tại File đính kèm hoặc website Hồ sơ đăng ký: Sinh viên nộp hồ sơ theo yêu cầu của ĐHQGHN (mẫu đính kèm) và của đối tác (mẫu đính kèm hoặc tải từ website http://umap.org/forstudents/application - procedure) cho đơn vị đào tạo 
Hạn nộp hồ sơ trước ngày 15/7/2017 tại Phòng Đào tạo & CTHSSV Khoa Y Dược Phòng 301 Nhà Y1 (Cô Nga) 
Học phí: Sinh viên được miễn học phí trao đổi