+84-4-37450188

Tin đào tạo

Tuyển sinh lớp chăm sóc da thẩm mỹ khóa 2

Tuyển sinh lớp chăm sóc da thẩm mỹ khóa 2

- Căn cứ quyết định số 492/QĐ-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế về cấp mã đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia công tác đào tạo cán bộ y tế; - Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh lớp “Chăm sóc da thẩm mỹ” như sau:

Xem tiếp
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI SÁT HẠCH TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI SÁT HẠCH TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

Căn cứ CV số 926/ĐHNN-ĐT ngày 14/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ về Kế hoạch thi sát hạch trình độ ngoại ngữ cho sinh viên khóa QH.2019 trong ĐHQGHN. Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kế hoạch thi sát hạch trình độ ngoại ngữ để phân loại đầu vào cho sinh viên khóa QH.2019.Y như sau:

Xem tiếp