+84-4-37450188

Hội nghị công tác Tổ chức cán bộ và Điều chỉnh chiến lược phát triển Khoa Y Dược

Ngày: 13/03/2018 20:26

Ngày 09/03, Khoa Y Dược đã long trọng tổ chức hội nghị “Công tác TCCB và Điều chỉnh chiến lược phát triển Khoa Y Dược” nhằm tiếp thu các ý kiến bổ sung vào chiến lược chung của Khoa, của ĐHQGHN với tiêu chí phù hợp với cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 cũng như phù hợp với các vấn đề về tự chủ đại học và nhiệm vụ xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS Nguyễn Hiệu – Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng ban TCCB, ĐHQGHN; GS.TS Trương Việt Dũng – Nguyên Chủ nhiệm Khoa Y Dược, các Thày trong Hội đồng cố vấn, Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Ban Chủ nhiệm Khoa; cán bộ chủ chốt; đảng viên của Khoa Y Dược; các cán bộ có trình độ tiến sĩ.

Chủ trì Hội nghị (Từ phải qua trái): PGS.TS Nguyễn Hiệu - Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng ban TCCB, ĐHQGHN

và PGS.TS Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm phụ trách Khoa Y Dược

Hội nghị đã đề cập đến hai nội dung chính: Điều chỉnh mô hình tổ chức và một số các giải pháp phát triển tổ chức các bộ môn và nhân lực trình độ cao của Khoa. Các điều chỉnh và đề xuất trên cơ sở tình hình thực tiễn của Khoa và phù hợp với tinh thần của “Nghị định 111/2017/-CP” về quy định tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe. Tầm nhìn, chiến lược và mô hình phát triển, các chỉ tiêu trong Khung chiến lược đối với đào tạo, khoa học công nghệ, hợp tác phát triển, tổ chức cán bộ cũng được đưa vào nội dung thảo luận nhằm đẩy mạnh sự gia tăng các chỉ số để Khoa đủ điều kiện trở thành trường đại học vào năm 2020 và tầm nhìn 2030.

Trong báo cáo tại Hội nghị, cũng chỉ rõ những thuận lợi và khó khăn của Khoa Y Dược trong điều kiện hiện nay. Khoa có một ưu thế lớn nhất là được thừa hưởng uy tín và vị thế chung của ĐHQGHN, song chính sách nhằm thu hút nguồn năng lực chất lượng cao chưa đủ mạnh, việc phối kết hợp giữa Khoa và Bệnh viện ĐHQGHN còn hạn chế do Bệnh viện chưa đủ các điều kiện thực hành dẫn tới chưa thể gia tăng quy mô đào tạo, đáp ứng được các chỉ tiêu đã đề ra….

Góp ý tại Hội nghị, nhiều đại biểu cũng cho rằng: Khoa Y Dược cần nhanh chóng hoàn thiện cụ thể các chỉ tiêu trong Khung phát triển chiến lược để có lộ trình phát triển vững chắc; xây dựng các ngành đào tạo có nhu cầu cao trong xã hội như Xét nghiệm Kỹ thuật Y học, mở các chương trình đào tạo sau đại học, tiến tới tự chủ đại học…

Việt Nga