+84-4-37450188

Xây dựng vườn dược liệu bền vững phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

Ngày: 12/04/2018 14:28

Để thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Khoa Y Dược, ĐHQGHN, một trong các nhiệm vụ cần triển khai là xây dựng vườn dược liệu. Đây là một công việc đòi hỏi kết hợp nhiều yếu tố để thực hiện thành công.

Về mặt vai trò, vườn dược liệu là nơi cung cấp các đối tượng nghiên cứu phong phú cho đào tạo và nghiên cứu khoa học sinh học, dược học, y dược học cổ truyền... Vườn, còn là nơi giúp bảo tồn nguồn gen cây thuốc, bảo tồn tri thức dân tộc trong việc sử dung cây thuốc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Với ý nghĩa như thế, hầu hết các nước đều xây dựng các khu vườn thực vật, vườn chuyên đề cây thuốc gắn liền với các trường đại học (Anh, Mỹ, Pháp, Thái Lan, Trung Quốc, …).

Nhận rõ vai trò của y dược học cổ truyền và vai trò của thuốc dân tộc trong chăm sóc sức khỏe, từ rất sớm, Đảng và nhà nước đã phát động chương trình xây dựng vườn thuốc Nam ở tuyến xã. Phát triển tinh thần đó, nhiều đơn vị trong nước trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, y dược học cổ truyền, sản xuất kinh doanh dược phẩm cũng đã xây dựng các vườn dược liệu nhằm mục tiêu phục vụ đào tạo, nghiên cứu, bảo tồn, di thực…

Trong quá trình phát triển các mô hình vườn dược liệu, một vấn đề đặt ra là làm sao xây dựng được các mô hình vườn dược liệu bền vững? Trên cơ sở vai trò và các vấn đề đặt ra trong việc xây dựng vườn dược liệu, lãnh đạo Đại học Quốc Gia Hà Nội đã chỉ đạo kịp thời Khoa Y Dược xác định mục tiêu xây dựng vườn dược liệu gắn liền với việc phát triển các chương trình đào tạo và ứng dụng y dược học cổ truyền dân tộc, nhằm gia tăng vai trò và tính bền vững của vườn.

Cán bộ Khoa Y Dược thăm và tìm hiểu kinh nghiệm duy trì, phát triển tri thức y học Dân tộc tại Viện Y Học Bản địa Việt Nam.

Triển khai nhiệm vụ đã được giao, tập thể cán bộ Khoa đang nỗ lực nhằm cụ thể hóa các ý tưởng xây dựng vườn dược liệu. Vườn sẽ được xây dựng tại khu vực Ba Vì với các vai trò bảo tồn về văn hóa, tri thức, sinh học, khoáng vật, cây thuốc cho khu vực này. Bên cạnh nhiệm vụ phục vụ đào tạo và nghiên cứu, vườn còn có phương châm gắn chặt với cộng đồng, tạo ra các hướng phát triển, khai thác tài nguyên cây thuốc và tri thức sử dụng dược liệu. 

SMP news