+84-4-37450188

Khoa Y Dược ĐHQGHN: Hoàn thành một chu trình đào tạo

Ngày: 24/05/2018 17:30

Ngày 22/5/2018, Khoa Y Dược đã trang trọng tổ chức đánh giá khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên ngành dược học khóa hai và ngành y khoa khóa thứ nhất. Để duyệt báo cáo và đánh giá khóa luận cho các em sinh viên năm nay (gồm 31 em sinh viên ngành dược học và 46 em sinh viên ngày y khoa), 10 hội đồng chuyên môn đã được thành lập với hàng chục nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực y, dược của cả nước. Ngày này là một dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Khoa Y Dược, ĐHQGHN, đánh dấu sự kiện Khoa hoàn thành một chu trình đào tạo với cả ngành dược học và y khoa.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, dưới sự chỉ đạo và giúp đỡ của Đảng ủy, Ban Giám đốc và các Ban chức năng của ĐHQGHN, Khoa Y Dược đã triển khai tốt mọi hoạt động với chất lượng cao. Các em sinh viên của Khoa được học tập dưới sự hướng dẫn của nhiều thày cô, nhiều nhà khoa học thuộc Khoa Y Dược và các trường và đơn vị thành viên của ĐHQGHN (trường đại học Khoa học Tự nhiên, trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường đại học Ngoại ngữ, viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học, trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, trung tâm Dự báo nguồn Nhân lực …); các thày cô và các nhà khoa học đến từ các đơn vị ngoài ĐHQGHN (Bộ Y tế, Học viện Quân Y, trường đại học Dược Hà Nội, trường đại học Y Hà Nội, các bệnh viện, công ty Dược và nhiều đơn vị khác…).

Trong lễ khai mạc đợt bảo vệ khóa luận cuối khóa, PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải cho biết: “khóa luận tốt nghiệp được coi là một môn học bắt buộc với tất cả các em sinh viên của Khoa. Trong môn học này, các em đã được học lý thuyết về phương pháp nghiên cứu khoa học; đã xây dựng đề cương và triển khai nghiên cứu thực nghiệm một đề tài khoa học; hoàn thành viết quyển khóa luận và báo cáo các kết quả nghiên cứu trước các thày cô trong các hội đồng”. Thay mặt cho tập thể thày trò Khoa, ông đã gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới sự giúp đỡ, hỗ trợ của các thày cô giáo, các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN, đặc biệt là khối các bệnh viện trong quá trình vừa qua và mong rằng “các thày cô đánh giá, cổ vũ, nâng đỡ tinh thần cho các em, giúp các em có thêm một bài học lớn, một bài học tốt trong buổi báo cáo khóa luận. Bên cạnh đó cũng rất mong các em sinh viên sẽ tiếp tục được nhận sự đào tạo, góp ý và giúp đỡ của các thày cô sau này”. Nhân dịp này, thông điệp nhắn nhủ cũng được gửi tới các em sinh viên: “qua bài thi cuối khóa, học tập được thêm, trưởng thành thêm, tự tin hơn để sẵn sàng được đón nhận danh hiệu tốt nghiệp rất vinh dự đó là Bác sĩ, Dược sĩ và sẵn sàng vững bước góp sức xây dựng đất nước, phát triển khoa học và xây dựng sự nghiệp cho bản thân trong tương lai”. 

Đánh giá về quá trình đào tạo và buổi báo cáo khóa luận tốt nghiệp, GS.TS. Trần Bình Giang (Giám đốc Bệnh viện Việt Đức kiêm Phó chủ nhiệm Khoa Y Dược) Chủ tịch Hội Đồng Ngoại khoa, cho biết: “qua quá trình đào tạo các em và qua đợt báo cáo khóa luận tốt nghiệp này, nhận thấy sinh viên của Khoa Y Dược, ĐHQGHN đã được đào tạo một cách nghiêm túc, bài bản, với nhiều tâm huyết, cả về kiến thức, kỹ năng và tinh thần thái độ. Với các kiến thức nền tảng tốt, chắc chắn và đạo đức trong sáng cùng với sự nỗ lực sau này, tin chắc rằng các em sẽ trở thành các bác sĩ có chuyên môn giỏi và giàu y đức, là nguồn nhân lực tốt cho ngành y tế”.

 Khoa Y Dược được thành lập theo Quyết định số 1507/QĐ-TCCB, ngày 20/5/2010, của Giám đốc ĐHQGHN. Khoa Y Dược, ĐHQGHN triển khai đào tạo và nghiên cứu khoa học y dược với tinh thần phát huy truyền thống đào tạo của Đại học Đông Dương, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ khoa học. Sứ mạng của Khoa được xác định là: Xây dựng môi trường an toàn, thân thiện, tiên tiến trong đào tạo và nghiên cứu khoa học sức khỏe; gia tăng và khích lệ những giá trị của đạo đức, trách nhiệm xã hội, nghiên cứu sáng tạo và hội nhập quốc tế; vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng đất nước và phát triển khoa học”.

Cụ thể hóa sứ mạng được trao, trong quá trình vừa qua, tập thể cán bộ Khoa luôn luôn nỗ lực, hướng tới đào tạo các bác sĩ, dược sĩ có đạo đức, có trách nhiệm xã hội, đáp ứng cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, có khả năng nghiên cứu sáng tạo và hội nhập quốc tế. 

 SMP News