+84-4-37450188

Hợp tác toàn diện với Bệnh viện đa khoa Saint Paul

Ngày: 12/10/2018 10:42

Bệnh viện đa khoa Saint Paul là một trong những đơn vị có sự hợp với Khoa Y Dược ĐHQGHN ngay từ những năm đầu đơn vị thành lập. Để tiếp nối và phát triển hợp tác này, GS.TS Lê Ngọc Thành – Chủ nhiệm Khoa Y Dược, Giám đốc Bệnh viện E đã có buổi làm việc và kí kết hợp tác cùng Bệnh viện trên nhiều phương diện.

 Trong  buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về việc phối hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học, cùng nhau đưa ra những sáng kiến trong hoạt động sử dụng nguồn lực cơ sở vật chất của Khoa cùng với nguồn lực lâm sàng, nguồn dữ liệu của bệnh viên để sớm xuất bản được nhiều các bài báo, nghiên cứu khoa học hướng đến các công bố quốc tế, cũng như đề xuất tổ chức sinh hoạt khoa học chung cho cả bệnh viện với khoa.

 Nhân dịp này, Khoa và Bệnh viện Đa khoa Saint Paul cũng đã kí biên bản thỏa thuận hợp tác nhằm phát triển và củng cố các mặt hợp tác một cách toàn diện hơn.